Gate 21 – BedreBolig

BEDRE BOLIG – LANCERING I 9 TESTKOMMUNER

Udfordringen
Energistyrelsen skulle lancere en ny ordning ”BedreBolig” overfor landets boligejere. For at få bedst muligt grundlag for den landsdækkende lancering skulle ordningen udrulles i et antal testkommuner fordelt over hele landet.

Målet
At etablere samarbejde med et antal kommuner om udrulning af BedreBolig i deres respektive kommuner og samle indsigt og erfaring til udviklingen af den landsdækkende lancering.

Målgruppen
I første omgang de 9 kommuner, der skulle etableres samarbejde med. Og i selve udrulningsfasen i disse kommuner var målgruppen, boligejerne og de aktører, som kunne medvirke til at udbrede kendskabet, dvs. rådgivere (håndværkere, arkitekter, ingeniører, BedreBolig-rådgivere), pengeinstitutter, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere og byggemarkeder.

Løsningen
Vi har udviklet strategi og plan for test-udrulningen samt forslag til test-kommunerne. Vi har i samarbejde med Gate 21 stået for facilitering af de 9 kommuners udrulning. Vi har ydet sparring, rådgivning og support til kommunerne til udvikling af deres handlingsplaner for indsatsen, både den aktør- og den borgerrettede indsats. Vi har supporteret i forbindelse med eksekvering af deres handlingsplaner, både ved udvikling af konkrete kommunikationsmaterialer og –aktiviteter og ved facilitering af møder og workshops med rådgivere, håndværkere, pengeinstitutter, ejendomsmæglere mv.

Effekten
Erfaringen fra testfasen indgik i beslutningsgrundlaget for den landsdækkende lancering og udrulning af BedreBolig-ordningen. Faciliteringen af kommunerne blev herefter varetaget af BedreBolig-rejseholdet.

Se også
– Gate 21 – Energi på Tværs