Gate 21- Energi på Tværs

ENERGI PÅ TVÆRS – STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I REGION HOVEDSTADEN

Udfordringen
Region Hovedstadens fælles klimastrategi fra 2012 havde som ambition, at energi- og transportsystem skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2050. Det kræver grundlæggende omstilling af energi- og transportsystemet, der bl.a. indebærer politiske beslutninger om milliardstore investeringer i infrastrukturen. Eksempelvis skal alle store kraftvarmeværker i hovedstadsregionen udskiftes i perioden 2025-35. Omstillingen rummer både store udfordringer og store muligheder. Der er behov for at tænke langsigtet, og tværgående samarbejde er essentielt. Derfor gik Region Hovedstaden, energiselskaber og regionens 29 kommuner sammen om at udvikle en fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet i regionen. Samarbejdet foregik gennem projektet Energi på Tværs, som ledtes af Gate 21. Projektet fortsættes nu i fase 2.

Målet
Projektet involverer rigtig mange offentlige og private partnere. Derfor er kommunikationen essentiel. Målet var at sikre information og videndeling til alle parter under projektforløbet.

Målgruppen
Målgruppen var alle de kommunale grupper involveret i projektet, både det politiske og faglige niveau. Desuden alle de parter, der er omkring energiforsyningen; forsyningsselskaber, transportsektoren mv.

Løsningen
Vi har deltaget i udvikling af kommunikationsstrategi samt rådgivning, udvikling og eksekvering af projektkommunikation målrettet de forskellige kommunale grupper og øvrige aktører samt udviklet kommunikation, som kommunerne kan anvende til information af medarbejdere, andre aktører og borgere. Vi har desuden deltaget i udvikling af website, et spil om strategisk energiplanlægning samt udstillingsmaterialer, invitationer, programmer, brochurer mv. til møder med borgmestre, kommunaldirektører, tekniske chefer og projektmedarbejdere mv.

Effekten
Relevante parter er involveret i projektet. Projektets vision for energiforsyningen i 2050 i Region Hovedstaden, blev præsenteret på Borgmestertopmøde 2015 i april, og er efterfølgende blevet vedtaget. Projektet går nu ind i sin næste fase.

Se også
– Gate 21 – BedreBolig

 

 

gate21