Consia Libyen

TRAFIKSIKKERHED I LIBYEN

Udfordringen
Trafikken i Libyen er kaotisk og kun meget få respekterer færdselslovene. Færdselspolitiet har på grund af den meget vanskelige generelle situation i landet meget svært ved at håndhæve lovene. Børn er meget sårbare i trafikken og kun meget få fastspændes eller sidder i barnesæde, når de kører i bil. UNICEF er opdragsgiver til kampagnen.

Målet
Børn har ret til at blive passet på i trafikken. Målet er at skabe opmærksomhed om dette. At få bilister til at tænke sig om og tage hånd om børnene. Målet er – midt i kaos – at skabe en smule normalitet og sikkerhed for børnene.

Målgruppen
Bilisterne er den primære målgruppe og i særlig grad forældrene, der kører med deres børn i bilen.

Løsningen
Forud for kampagneudviklingen blev der gennemført et besøg i Libyen med møder med en række interessenter for at afdække trafiksituationen og den generelle situation i Libyen. Dette blev fulgt op af en 3 dages workshop med deltagelse af UNICEF og flere libyske politifolk, hvor trafik og især kultur og tradition blev drøftet – herunder hvordan en helt normal dag for en libysk familie ser ud. På grund af den skærpede urolige situation i Libyen blev møder og udviklingsarbejdet flyttet til nabolandet Tunesien, hvorfra resten af udviklingsarbejdet og produktionen er gennemført. Med udgangspunkt i den erhvervede indsigt blev kampagnens fokus og budskab udviklet. Hovedbudskabet er ”Every child has the right to be protected in traffic.” Der blev udviklet film og radio spot, posters og flyer. Produktionen skete i samarbejde med et tunesisk filmhold. Der er desuden udviklet guide til det libyske politi til at gennemføre kampagnelaunch overfor den libyske presse.

Effekten
Kampagnen er igangsat gennem UNICEF og det libyske politi.