Trafiksikkerhed

TRAFIKSIKKERHED I INDONESIEN

Udfordringen
Trafikken i Indonesien er kaotisk. Motorcyklerne udgør langt hovedparten af trafikken med bilerne på andenpladsen.  Antallet af trafikulykker med hårdt sårede eller dødelig udgang er enorm.

Målet
At starte en proces hvis mål er at ændre ulykkesbilledet og medvirke til en ændret trafikkulturen i Indonesien.

Målgruppen
Motorcyklister og bilister – primært yngre mænd.

Løsningen
Med udgangspunkt i statistik for trafikulykker identificerede vi hovedårsagerne til trafikulykker og fik viden om, hvilke trafikanter der oftest havde ansvaret for at fatale trafikulykker, ofrene og årsagerne til ulykkerne. Denne viden dannede sammen med viden om kultur og tradition i Indonesien baggrund for udvikling af kampagnens fokus og budskaber.  Der blev identificeret 10 forskellige hovedårsager. Målgrupperne (de primært ansvarlige for ulykkerne) blev ligeledes identificeret.

Der blev udviklet storyboards til film og radio spots samt billboards og annoncer til alle 10 hovedårsager. De 5 blev produceret og resulterede således i færdige film spots, radiospots, annoncer, billboards og posters. Der blev desuden produceret et website.  Der blev udviklet guide til kampagne launch både målrettet færdselspolitiet og pressen.  Udviklingen skete i tæt samarbejde med lokale kreative og et lokalt filmhold.

Effekten
Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med Indonesiens færdselspolitis øverste ledelse.  Kampagnen er starten på en langsigtet indsats for at reducere antallet af fatale ulykker i Indonesien.

Se også:
Trafiksikkerhed i Libyen