Socialstyrelsen

DE INDDRAGENDE METODER I INDSATSEN MOD UNGDOMSKRIMINALITET

Udfordringen
De inddragende metoder kan anvendes af bl.a. lærere, pædagoger mv. i indsatsen mod ungdomskriminalitet. Metoderne skal hjælpe med at få unge på afveje på rette vej inden det går galt. Metoderne inddrager den unges netværk, familie eller venner i indsatsen. Metoderne var forholdsvis ukendte og skulle introduceres.

Målet
At skabe kendskab til de “inddragende metoder” hos landets lærere og pædagoger, med det formål at hjælpe unge på afveje på rette vej.

Målgruppen
Primær målgruppe var lærere og pædagoger i skoler og ungdomsklubber. Men også SSP konsulenter, AKT lærere og en række organisationer var vigtige grupper.

Løsningen
Vi udviklede strategi, koncept og konkret kampagne. Med udgangspunkt i fiktive unge og deres problemer, skabte vi en 3-årig kampagne, som blev skudt i gang primo 2011. Vi anlagde en netværksstrategi, hvor vi involverede SSP-konsulenterne som informatører til skoler og klubber i deres respektive lokalområder. Vi introducerede kampagnen ved Kick off møder i København, Aarhus og Odense. Kampagnematerialet til skoler og klubber bestod af en startpakke indeholdende plakater og flyers til fremlæggelse i lærerværelser mv. Desuden blev websitet inddrag.nu opdateret med kampagnematerialerne. Introduktionen blev igennem den 3-årige periode fulgt op med annoncering off- og online, opfølgende direct mails, PR og en årlig fokusdag for målgruppen.  Et element i indsatsen var desuden tilbud om konsulentbistand og kurser i metoderne.

Effekten
Der var stor opmærksomhed omkring metoderne og stor søgning til kurser og konsulentbistand. Allerede halvvejs i kampagneperioden var der mere end 500, som havde været på kursus i metoderne.

Socialstyrelsen