Sammenslutningen af danske småøer

BlivØbo KAMPAGNE

Udfordringen
Fra 1930 til 2010 er indbyggertallet på de små øer blevet mere end halveret. Der var pr. 1. januar 2010 registreret 4.927 indbyggere på de små øer.

Målet
Primært at tiltrække familier og yngre skatteborgere som fastboende.

Målgruppen
Bonderøven/økoflipperen
: Yngre familier, som gerne vil tilbage til naturen. Kunstneren: Musikeren, sangeren, billedkunstneren, keramikeren mv. – med ønske om ro, fordybelse, inspiration til sjælen og kunsten. Netværks-/Jeg holder af hverdagen familien: Yngre familier som lægger vægt på fællesskabet, nærheden, de nære værdier. Tid til børnene. ”Distantfamilien”: Yngre familier, hvor den ene part arbejder i længere perioder langt fra hjemmet. Geare ned: Midaldrende familie/ægtepar, men stadig erhvervsaktive. Pensionisten. Det ældre ægtepar, som går på pension.

Løsningen
Der var nogle barrierer, som vi skulle forholde os til; Job: Kan man få arbejde i området? Kan man passe sit nuværende job fra øen? Kan man skabe sig en alternativ levevej? Transport: Hvor tit sejler færgen? Hvad koster det? Utryghed: Hvordan med lægehjælp? Hvordan bliver jeg taget imod? Bliver jeg accepteret? Hvordan kommer jeg ind i fællesskabet? Underholdning: Sker der noget – eller er alt ”dødt”? Hvordan med kultur- og foreningslivet?

Vi udviklede strategi, koncept og konkret kampagne. Med udgangspunkt i det, som øerne kan tilbyde sine beboere, nemlig; Livsstilen, Mentaliteten, Trygheden, Naturen, Boligmulighederne – og præsenteret med glimt i øjet.

Kommunikationen blev kanaliseret via Sammenslutningen af Danske Småøer samt de 27 øers websites og blev støttet af brochurer og plakater på færger og turistkontorer, samt outdoor materialer til diverse events. Alt kampagnemateriale er fleksibelt bygget op, så det kan bruges individuelt af de enkelte øer.

Effekten
Kampagnen kører stadig og den nedadgående kurve er begyndt at flade ud.