ELFORSK

PROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE – ADMINISTRERET AF DANSK ENERGI

Udfordringen
ELFORSK uddeler hvert år ca. 25 mio. kr. til forskningsprojekter i effektiv energianvendelse. Projekterne udvikler nye metoder og værktøjer, ny teknologi, nye produkter og virkemidler og etablerer ny viden om holdninger og adfærd omkring energiforbrug. Al denne viden skal ud og gøre gavn i det virkelige liv. Viden skal omsættes til nye produkter og aktiviteter, som skal sikre en mere effektiv energianvendelse.

Målet
At få viden i anvendelse. At gøre vejen fra forskningsresultat til ”produkt” så kort som mulig.

Målgruppen
Kernemålgruppen er ingeniører, arkitekter og virksomheder indenfor byggeri, belysning, varme, ventilation samt maskinbyggere og driftsansvarlige indenfor industrien. Afhængig af det konkrete projekt defineres den aktuelle målgruppe.

Løsningen
ELFORSK er et eksempel på et langt samarbejde, hvor aktiviteterne alle er led i en overordnet kommunikationsstrategi og gennemføres koordineret og i synergi. Vores ydelser omfatter strategisk kommunikationsudvikling og sparring samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter, som tilsammen skal medvirke til at få viden i anvendelse. Det er bl.a. udvikling af projektfolder, når et projekt er færdigt, ELFORSK Nyt, som udsendes 3 gange årligt, profil- og temabrochurer, udstillingsmaterialer, håndbøgerne ”Den lille blå….”, events herunder det årlige ELFORSK Forum, med overrækkelse af ELFORSK Prisen, som første gang afholdtes i 2006. Alle aktiviteter er således led i en koordineret, samlet og vedholdende indsats.

Effekten
I 2014 er det i en analyse dokumenteret, at projekterne reelt skaber stor værdi og har omfattende effekt i form af fx nye teknologier, der bidrager til at skabe energibesparelser, arbejdspladser mv. Men også gennem afledte effekter, hvor projekter har været katalysator for produktionsforbedringer, udvikling af nye netværk, stærke F&U miljøer og samarbejder på tværs af institutioner og brancher.